ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์