ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำจั้น หมู่ที่ 6

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำจั้น หมู่ที่ 15

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำจั้น หมู่ที่ 16