ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำบอน หมู่ที่ 8