ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเล้า หมู่ที่ 12