ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

มูลนิธิไทยอาทร จัดอบรมทักษะการเป็นวิทยากรและนำสันทนาการเครือข่ายเยาวชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2560 ขอขอบคุณ น้องๆ สภาเด็ก และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จากเทศบาลสาวะถี อบต.บัวเงิน,อบต.ดงเค็ง และอบต.เพ็กใหญ่ หนึ่งปีผ่านไป เห็นน้องๆ หลายคน จากหลายพื้นที่มีพัฒนาการขึ้นในหลายๆ ด้าน ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆ ร่วมกัน ขอบคุณที่ทำให้รู้สึกว่าการทำงานของเรามีประโยชน์ แทบจะหมดแรงเมื่อค่ายจบ แต่กลับรู้สึกถึงพลังอย่างมากมายที่จะทำให้ก้าวต่อไป และสัญญาใจร่วมกันที่จะกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง...(สู้ สู้ สู้) ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม