ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง