ปี 2561

#รายละเอียดวันที่เผยแพร่ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
       

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561